December 22, 2021
 • 
Duurzaamheid

5 Vragen over klimaatverandering beantwoord

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met onze gebruikers bouwen aan een schonere en duurzamere toekomst. Je vraagt je misschien af waarom deze missie zo belangrijk is voor ons. In dit artikel beantwoorden we vijf dringende vragen over klimaatverandering, die ons tevens hebben geïnspireerd om ons bedrijf te starten.

Ondanks dat we erg toegewijd zijn aan onze duurzame missie, bevindt zich geen klimaatonderzoeker in ons midden. Daarom zullen we je vragen beantwoorden met behulp van deze TEDTalk-serie die in 2020 werd geüpload.

Hoewel je online veel informatie over het onderwerp kunt vinden, besparen we je graag de pijn van het lezen van ellenlange teksten vol ingewikkelde wetenschappelijke termen. Daarom zullen we de belangrijkste punten van iedere video voor je samenvatten in duidelijke, alledaagse taal.

We zullen de volgende vragen behandelen, in overeenstemming met de originele indeling van de TEDTalk-serie:

1. Waarom warmt de planeet op?
2. Wat is netto-nul?
3. Waar gaat alle CO2 die we uitstoten heen?
4. Waarom is 1.5 graad zo’n groot probleem?
5. Waarom moeten we nu handelen?

1. Waarom warmt de planeet op?

De eerste vraag die aan de orde komt is "Waarom warmt de planeet op". In de video wordt een vergelijking gemaakt tussen de aarde en een kas. Onze atmosfeer reflecteert een klein deel van de energie die van de zon komt, net zoals het glazen dak en de wanden van een kas het zonlicht weerkaatsen.

De meeste energie dringt echter door tot binnen in de kas, waardoor deze wordt verwarmd . Vroeger verdween een substantieel percentage van deze warmte in de ruimte, waardoor de temperatuur stabiel bleef. Na verloop van tijd begon de mensheid echter steeds grotere hoeveelheden koolstofdioxide uit te stoten. Onze huidige uitstoot is zo hoog dat we dagelijks miljarden kassen zouden kunnen vullen.

Al deze CO2 verdikt de atmosfeer – de “muren” van onze kas. Hierdoor kan de warmte steeds moeilijker ontsnappen naar de ruimte, terwijl er evenveel energie van de zon wordt geabsorbeerd als voorheen. Daardoor blijft de gemiddelde temperatuur op onze planeet stijgen.

2. Wat is netto-nul?

De mensheid stoot enorme hoeveelheden broeikasgassen uit - maar liefst 55 gigaton op jaarbasis.

De beste maatregel die we kunnen nemen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen is het terugbrengen van onze uitstoot tot een nulpunt. Op korte termijn is dit echter niet haalbaar.

Een reëlere aanpak zou die van 'netto nul' kunnen zijn. Dit betekent dat alle landen één molecuul broeikasgas uit de atmosfeer moeten verwijderen voor ieder molecuul dat ze uitstoten . Op deze manier brengen we onze netto-uitstoot terug naar nul, ook al duurt het nog even om de technologieën te ontwikkelen die een definitief einde maken aan luchtvervuiling.

3. Waar gaat alle CO2 die we uitstoten heen?

Je vraagt je misschien af waar koolstofdioxide terechtkomt nadat het is vrijgekomen in de lucht. CO2 heeft, zoals de meeste dingen in de natuur, een eigen natuurlijke cyclus . Je vindt het gas in de bodem, onze oceanen, de atmosfeer en in rotsen die diep onder de grond liggen.

Wanneer een drager sterft, komt er koolstofdioxide vrij . In een ogenschijnlijk perfecte balans nemen nieuwe planten deze CO2 tijdens het groeien weer op.

Mensen en vulkanen zorgen echter voor een verdere stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Een deel van de CO2 die oorspronkelijk in de natuur was opgeslagen verandert uiteindelijk in rotsen en fossiele brandstoffen. Wanneer vulkanen uitbarsten, bevrijden ze het gas uit deze rotsen. Daarnaast stoot de mens per jaar ongeveer zestig keer zoveel CO2 uit door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit verstoort de natuurlijke cyclus en veroorzaakt de opwarming van de aarde.

4. Waarom is 1.5 graad zo’n groot probleem?

Hoewel het misschien niet veel lijkt, zal een temperatuurstijging van 1,5 graad grote gevolgen hebben voor de mensheid.

Dit komt omdat deze stijging een reeks gebeurtenissen in gang zal zetten die niet gemakkelijk kunnen worden gestopt als ze eenmaal zijn begonnen. Ten eerste zullen de uitgestrekte ijskappen van Antarctica en Groenland volledig smelten, wat zal resulteren in stijgende zeespiegels en talrijke overstromingen. Bovendien wordt het weer beïnvloed door de hitte, waardoor extreme temperaturen (zowel warm als koud), uitzonderlijk nat of droog weer en zware stormen veel vaker zullen voorkomen.

Omdat de temperatuurstijging niet gelijkmatig verspreid zal zijn over de planeet (de gemiddelde temperatuur kan in de ene regio 10 graden stijgen, maar in een andere 10 graden dalen), zullen lokale klimaten nog verder destabiliseren, met allerlei natuurrampen tot gevolg.

5. Waarom moeten we nu handelen?

Iedere seconde telt als we het hebben over de opwarming van de aarde. Dit betekent dat we nú moeten handelen als we willen voorkomen dat we een onleefbare planeetnalaten aan toekomstige generaties.

Omdat we zulke enorme hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer uitstoten (55 gigaton per jaar), stijgen de kosten voor het verwijderen van deze gassenuit de lucht drastisch met iedere seconde die we langer wachten (8 biljoen dollar per jaar) – waarbij we nog niet eens spreken over al het leed dat zal worden veroorzaakt door de natuurrampen die zullen plaatsvinden ten gevolge van onze eigen nalatigheid.

Het is daarnaast ook noemenswaardig om te vermelden dat het ontwikkelen van nieuwe CO2-vrije technologieën meestal stukken goedkoper is dan het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer. Het is dus belangrijk dat we onmiddellijk handelen om het voortbestaan van zowel de planeet als onze soort te garanderen.

Alle videos in dit artikel werden geschreven door Myles Allen, David Biello en George Zaidan en ingesproken door Kristen Bell.

De afvalindustrie

Maar wat heeft dit te maken met de missie van Byewaste? Fijn dat je het vraagt!

De afvalsector is de op drie na grootste uitstoter van broeikasgassen in Europa. Volgens de officiële data van de Europese Unie stootte deze sector in 2019 135 miljoen ton CO2-equivalent equivalent uit. Dit getal wordt voornamelijk bepaald door waar ons afval terechtkomt en hoe het wordt verwerkt. Dit is waar wij in beeld komen.

Het doel van Byewaste is om de opwarming van de aarde tegen te gaan door het verbeteren van de afvalinzameling en -recycling in lokale gemeenschappen. Ondanks vele initiatieven wordt momenteel slechts 35% van het niet-traditionele afval gerecycled. Kleding wordt bijvoorbeeld enorm onderbenut: 70% van het textiel verdwijnt tussen het restafval.

Door het gratis ophalen van kapotte en ongewenste spullen bij mensen thuis, zorgen we ervoor dat deze op de juiste plek terecht komen. En niet zonder resultaat! Het gebruik van onze dienst heeft tot nu toe geleid tot een CO2- besparing van 117.000 kg CO2.