top

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.
 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Byewaste.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Byewaste, Lepelaarsingel 72B 3083KM Rotterdam.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: Nederland.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service/Dienst verwijst naar de Applicatie, de Website of beide.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens/Persoonlijke gegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Byewaste, toegankelijk via https://www.byewaste.nl
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens


Soorten Data die worden verzameld


Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze service kunnen Wij U vragen om Ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met U op te nemen of om U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Telefoonnumer
 • Gebruiksgegevens/Persoonlijke gegevens

Gebruiksgegevens/Persoonlijke gegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van Uw Apparaat (bijv. het IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van Onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke identificatiegegevens van het apparaat en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de Applicatie

Bij het gebruikmaken van Onze Applicatie kunnen We, met Uw voorafgaande toestemming, het volgende verzamelen om de functies van Onze Applicatie te bieden:

 • Informatie met betrekking tot uw locatie

We gebruiken deze informatie om de functies van Onze Service te bieden, om Onze Service te verbeteren en om deze aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het Bedrijf en/of de server van een Serviceprovider of het kan eenvoudig op Uw Apparaat worden opgeslagen.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw Apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen zijn:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige onderdelen van Onze Service. Tenzij u Uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze Cookies weigert, kan Onze Service cookies gebruiken.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van Onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die voor Browsercookies. Voor meer informatie over hoe U Flash-cookies kunt verwijderen, leest u:"Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?", verkrijgbaar bij hier.
 • Webbakens. Bepaalde delen van Onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen "Permanente" of "Sessie" cookies zijn. Permanente cookies blijven op Uw pc of mobiele apparaat staan wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies in het artikel op de Privacybeleid website.

We gebruiken zowel Sessie- als Permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke/Essentiële Cookies

 • Type: Sessiecookies
 • Beheerd door: Ons
 • Doel: deze cookies zijn essentieel om U de services te bieden die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om hebt gevraagd niet worden geleverd en We gebruiken deze Cookies alleen om U die diensten te leveren.

Cookiebeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

 • Type: Permanente Cookies
 • Beheerd door: Ons
 • Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

 • Type: Permanente Cookies
 • Beheerd door: Ons
 • Doel: Deze Cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van Uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat U Uw voorkeuren telkens wanneer u de Website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Tracking- en prestatiecookies

 • Type: Permanente Cookies
 • Beheerd door: Derden
 • Doel: Deze Cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die via deze Cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.


Ga voor meer informatie over de Cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang verlenen tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met Ons via de Dienst.
 • Om contact met U op te nemen: om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
 • Om U nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover U informatie over heeft opgevraagd, tenzij U ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons na te leven en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door Ons worden bewaard over de gebruikers van onze Service behoren tot de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden:We kunnen Uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen Uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met Serviceproviders: We kunnen Uw Persoonsgegevens delen met Serviceproviders om het gebruik van onze Service te controleren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van Ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: We kunnen Uw informatie delen met Onze Gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die Gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze zich aan dit Privacybeleid houden. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gezamenlijke controle van Ons staan.
 • Met zakenpartners: We kunnen Uw informatie delen met Onze zakenpartners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: Wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar naar buiten worden verspreid.
 • Met uw toestemming: We kunnen Uw persoonlijke gegevens met Uw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken.

Bewaring van uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen Uw Persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van Uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat Uw Persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens


Zakelijke Transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen U op de hoogte stellen voordat Uw Persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht om uw Persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van publieke instanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken wanneer een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van het Bedrijf te beschermen of verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens

De veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel We ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen We de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde Informatie over de Verwerking van Uw Persoonlijke Gegevens

De Serviceproviders die we gebruiken, hebben mogelijk toegang tot Uw Persoonlijke Gegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteit op Onze Service over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

Analytics

We kunnen externe Serviceproviders gebruiken om het gebruik van Onze Service te controleren en te analyseren.


Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van hun eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekersactiviteit.

U kunt zich afmelden voor bepaalde Google Analytics-functies via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies van Google te volgen in hun privacybeleid.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden.

Firebase

Firebase is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies van Google te volgen in hun privacybeleid.

We raden u ook aan om het beleid van Google voor de bescherming van uw gegevens te lezen.

Voor meer informatie over het soort informatie dat Firebase verzamelt, gaat u naar de Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt pagina.

Email Marketing

We kunnen Uw persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met U op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van Ons te ontvangen door de uitschrijflink of instructies te volgen in elke e-mail die We sturen of door contact met Ons op te nemen.

​​We kunnen E-mail Marketing Serviceproviders gebruiken om e-mails naar U te beheren en te verzenden.


Mailchimp

Mailchimp is een verzendservice voor e-mailmarketing die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Mailchimp naar hun privacybeleid.


YAMM

Bekijk het Privacybeleid van dit bedrijf hier.


Privacy van kinderen

Onze Service richt zich tot niemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van mensen jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als We ons ervan bewust worden dat we Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als We moeten vertrouwen op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw informatie en Uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen We de toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat We die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U naar de site van die derde partij geleid. We raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen U hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@byewaste.app
 • Per post: Lepelaarsingel 72B 3083KM Rotterdam