In deze blog bespreken we de nieuwste en meest spraakmakende ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke technologieën. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Elektrische auto’s
  • Biologisch afbreekbare materialen
  • Waterzuiveringstechnologie

Zonne-energie

Het gebruik van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken wordt steeds populairder en de technologie wordt steeds efficiënter. Drijvende zonneparken, draagbare zonne-energie en transparante zonnepanelen zijn stuk voor stuk veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. 

Drijvende zonneparken

Drijvende zonneparken kunnen enorme hoeveelheden elektriciteit opwekken zonder kostbaar land of vastgoed te hoeven gebruiken. De installatiekosten van deze panelen zijn lager en de energieproductie is hoger dankzij het koelende effect van het water. Dit maakt ze ideaal voor gebruik op meren, rivieren en andere waterlichamen waar de afwezigheid van vaste grond een beperkende factor is.

Draagbare zonne-energie

De opkomst van draagbare zonne-energie maakt het mogelijk om kleine, draagbare apparaten te voorzien van hun eigen elektriciteit. Het is zelfs mogelijk om zonnecellen in kleding te verwerken, waardoor mensen onderweg hun eigen elektriciteit kunnen opwekken en minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

Transparante zonnepanelen

Transparante zonnepanelen zijn een interessante ontwikkeling omdat ze zonlicht doorlaten terwijl ze tegelijkertijd energie opwekken. Ze produceren groene stroom zonder dat dit ten koste gaat van de esthetiek van je gebouw. Daarnaast kunnen ze zelfs worden geïntegreerd in glazen gevels van gebouwen, waardoor ze een veelzijdige oplossing zijn voor duurzame energieproductie in stedelijke omgevingen. 

Windenergie

Windenergie is een van de meest veelbelovende vormen van hernieuwbare energie. Hieronder lees je over drijvende windparken en windenergie op daken.

Drijvende windparken

Een van de nieuwste en meest opwindende ontwikkelingen in windenergie is het gebruik van drijvende windparken. Hoewel drijvende windturbines nog geen gemeengoed zijn, werd in oktober 2017 het eerste drijvende windpark ter wereld boven Schotland geopend en drijven er al enkele turbines in Japan (bron: TNO.nl). 

In Nederland maken de ondiepe wateren van de Noordzee het moeilijk om windturbines te verankeren, maar als offshore windenergie wordt uitgebreid of alle offshore turbines rond 2030 beter drijvend zijn, zullen drijvende windparken een haalbare optie worden.

Tot die tijd zijn er vele andere manieren om bestaande windparken te verbeteren, zoals het gebruik van twee vrijheidsgraden van bestaande windturbines. Een daarvan is om de turbine lichtjes te kantelen ten opzichte van de wind door middel van een lichte rotatie rond de as om het zog af te buigen. Dit wordt giercontrole genoemd. 

De tweede optie is de eerste turbine minder snel te laten draaien zodat er meer wind beschikbaar is voor de tweede turbine om energie op te wekken. Aan de TU Delft worden ook intelligente, zelfdrijvende windturbines ontwikkeld, die de energieopwekking in windparken kunnen verhogen (bron: tudelft.nl).

Windenergie op daken

Een andere spannende ontwikkeling op het gebied van windenergie is windenergie op daken. Aeromine Technologies heeft octrooi aangevraagd voor een nieuwe blaasloze windenergie-eenheid die wil concurreren met zonne-energie op daken als lokale bron van schone energie die kan worden geïntegreerd in de bebouwde omgeving (bron: pv-magazine.com). 

De schaalbare, "bewegingsloze" windenergie-eenheid kan volgens het bedrijf 50% meer energie produceren dan zonne-energie op het dak tegen dezelfde kosten. Deze innovatie is een game-changer voor wie op kleine schaal schone energie wil opwekken en kan helpen hernieuwbare energie voor iedereen toegankelijker te maken.

Naarmate de technologie verbetert en nieuwe innovaties worden ontwikkeld, zal windenergie een nog belangrijker onderdeel worden van de mondiale energiemix.

Elektrische auto's

Elektrische voertuigen worden steeds populairder naarmate mensen zich meer bewust zijn van de milieueffecten van benzine- en dieselvoertuigen. 

De batterij

Een van de belangrijkste onderdelen van een elektrisch voertuig is de batterij, die energie opslaat om de elektrische motor van het voertuig aan te drijven. De laatste jaren is de batterijtechnologie aanzienlijk verbeterd, met verbeteringen op het gebied van energiedichtheid, laadsnelheid en algemene prestaties.

Het meest gebruikte type batterij in elektrische voertuigen is de lithium-ion batterij, die licht is en een hoge energiedichtheid heeft. De afgelopen jaren hebben fabrikanten gewerkt aan het verbeteren van de prestaties van deze batterijen, met nieuwe materialen en ontwerpen die hun efficiëntie en levensduur vergroten. Sommige fabrikanten onderzoeken ook nieuwe batterijchemicaliën, zoals solid-state batterijen, die een nog hogere energiedichtheid en snellere oplaadtijden beloven.

Zonnepanelen

Naast de vooruitgang in accutechnologie zijn sommige elektrische voertuigen ook uitgerust met zonnepanelen als aanvulling op hun stroomvoorziening. Hoewel zonnepanelen op een auto niet genoeg energie kunnen opwekken om het voertuig volledig van stroom te voorzien, kunnen ze het bereik van het voertuig aanzienlijk vergroten, vooral voor korte ritten. 

In sommige gevallen kunnen zonnepanelen zelfs genoeg energie leveren om sommige hulpsystemen van het voertuig, zoals de airconditioning of de radio, van stroom te voorzien.

Biologisch afbreekbare materialen

Biologisch afbreekbare materialen zijn materialen die na gebruik kunnen worden afgebroken door micro-organismen, waardoor ze geen negatieve impact hebben op het milieu. Deze materialen worden steeds populairder in de verpakkingsindustrie en kunnen helpen bij het verminderen van de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt.

De industrie investeert steeds meer in de ontwikkeling van plantaardige materialen, waaronder ook goede opties voor materialen aan het einde van hun levensduur, zoals hergebruik en biologische afbraak. Dit werd benadrukt tijdens het jaarlijkse CBPM-symposium van Wageningen Food & Biobased Research. 

Naast plantaardige materialen, zijn er ook biologisch afbreekbare materialen die zijn gemaakt van biopolymeren, zoals polylactide (PLA) en polyhydroxyalkanoaten (PHA). Deze materialen worden steeds vaker gebruikt in de verpakkingsindustrie, omdat ze na gebruik kunnen worden afgebroken door micro-organismen en zo kunnen worden gerecycled in de natuurlijke kringloop.

Biologisch afbreekbare materialen zijn een veelbelovende oplossing voor de verpakkingsindustrie en helpen bij het verminderen van de impact van afval op het milieu. 

Waterzuiveringstechnologie

Waterzuiveringstechnologie wordt gebruikt om afvalwater en vervuild water te zuiveren, zodat het weer veilig kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Dit kan helpen om de druk op de watervoorraden te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Zonne-energie aangedreven zuiveringsinstallaties

Zonne-energie aangedreven zuiveringsinstallaties zijn zuiveringsinstallaties die volledig worden aangedreven door zonne-energie. Deze technologie is vooral handig in afgelegen gebieden zonder toegang tot elektriciteit. De installaties maken gebruik van een combinatie van membraanfiltratie en UV-desinfectie om water te zuiveren.

Gebruik van algen en andere waterplanten

Algen en andere waterplanten kunnen worden gebruikt om verontreinigingen uit water te verwijderen en het water te zuiveren. Dit wordt ook wel fytoremediatie genoemd en het kan een duurzame manier zijn om water te zuiveren in gebieden waar traditionele waterzuiveringstechnologieën niet beschikbaar of te duur zijn.

Elektrocoagulatie (EC)

Elektrocoagulatie (EC) is een elektrochemisch proces waarbij metalen elektroden worden gebruikt om verontreinigingen in water te coaguleren en te verwijderen. EC is een duurzaam proces omdat het weinig energie en chemicaliën verbruikt en geen slib produceert.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele milieuvriendelijke technologieën die momenteel beschikbaar zijn. Door het gebruik van deze technologieën kunnen we onze impact op het milieu verminderen.