Drijvers van de ecologische transitie in de matras recycling industrie.

Met een gemiddelde levensduur van 8 jaar worden er in Nederland jaarlijks zo'n 1,3 miljoen matrassen weggegooid. Omdat we uit deze afvalstroom meer dan 20 waardevolle materialen kunnen herwinnen, is het van cruciaal belang dat het recyclingproces wordt geoptimaliseerd.

Wij zetten in op een meer circulaire aanpak in de industrie, waarbij we mensen een eenvoudige en duurzame oplossing bieden om van hun oude matrassen af te komen.
Contacteer ons

We verbinden spelers
in de circulaire economie

Elk jaar worden gooien Nederlanders genoeg matrassen weg om de hele Amsterdam Arena te vullen - helemaal tot aan de ladder. Dit komt overeen met meer dan één miljoen gebruikte matrassen. Hiermee is het één van de grootste huishoudelijke afvalstromen.

De overgrote meerderheid van de afgedankte matrassen wordt verbrand, een enorme verspilling van waardevolle materialen. Gelukkig brengen wij hier verandering in!

Wij werken samen met

Producenten
distributeurs
We bieden een passende oplossing voor het inzamelen en recyclen van gebruikte matrassen die voldoet aan de Europese wetgeving.
Gemeenten
Wij stellen gemeenten in staat om deze waardevolle afvalstroom gescheiden in te zamelen - in plaats van samen met het grofvuil.
Recyclers
Wij zorgen voor het transport van matrassen van de woningen van burgers tot aan de recyclingcentra.
Producenten / Merken
We werken samen met bedrijven die geïnteresseerd zijn in gerecycled polyurethaan (PU) als materiaal om nieuwe producten te maken.

Neem contact op met ons vriendelijke team.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Het proces

Informeren en Betrekken

We informeren burgers over de nadelen van het weggooien van matrassen voor het milieu en moedigen hen aan om meer verantwoorde keuzes te maken.

Inzamelen en Distribueren

We zamelen matrassen op een duurzame wijze in en bieden onze partners een effectieve service.

Meten en Analyseren

Via ons gedetailleerde dashboard kunnen we de levenscyclus van de matrassen die we inzamelen volgen en rapporteren.